بیمه موتورسیکلت

نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت چه پیامدهایی دارد؟

بر خلاف دیگر وسایل نقلیه موتور سیکلت بیمه بدنه ندارد، اما انواع موتور سیکلت ملزم به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.

  • در صورتی‌که موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث باشد، توسط پلیس به پارکینگ منتقل می‌شود؛
  • امکان خرید و فروش موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث وجود ندارد.

دانستنی‌های بیمه موتورسیکلت

بیمه شخص ثالث موتورسیکلت قراردادی است بین شرکت بیمه و خریدار که در آن شرکت بیمه متعهد می‌شود در قبال دریافت حق‌بیمه خسارت‌های جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث یا راننده را تا سقف تعهدات قید شده در بیمه‌نامه جبران نماید. بیمه شخص ثالث موتورسیکلت نیز همانند شخص ثالث خودرو اجباری است. بااین وجود، علی‌رغم اجبار قانونی، بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از 90% موتورسیکلت‌های کشور فاقد بیمه‌نامه ثالث هستند که ناشی از عوامل مختلفی است. خسارت‌های تحت پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت به دو دسته کلی مالی و جانی تقسیم می‌شود.

پوشش‌های جانی بیمه شخص ثالث موتورسیکلت شامل‌ فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمانی افراد آسیب‌دیده می‌شود. به دیگر سخن، شامل دیه یا ارش (نوعی دیه که در قانون از قبل تعیین نشده ‌است) شخص ثالث آسیب‌دیده در تصادف می‌شود. پوشش مالی بیمه ثالث شامل هر نوع خسارت‌ مالی ناشی از تصادف می‌شود. پوشش حوادث راننده شامل پوشش خسارت‌های راننده مقصر می‌شود. البته راننده مقصر در صورتی می‌تواند خسارت دریافت کند که دارای گواهینامه معتبر باشد.

مواردی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث موتورسیکلت نیستند عبارتند از:

  • خسارت وارد شده به موتور سیکلت راننده مقصر؛
  • خسارت وارد شده به بار یا محموله موتورسیکلت بیمه‌شده؛
  • خسارت وارد شده ناشی از تشعشعات رادیواکتیو؛ و
  • پرداخت جرائم ناشی از محکومیت قضایی و جزایی.