بیمه مسئولیت

به طور کلی بیمه مسئولیت، تعهد بیمه‌گذار در مقابل ضررهای مالی و جانی به افراد ثالث است. بیمه مسئولیت فقط در صورتی خسارات را پوشش می‌دهد، که مسئولیت آن بر عهده بیمه‌گذار باشد. در واقع این بیمه، مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل سایر افراد است.
بیمه مسئولیت

دانستنی‌های بیمه مسئولیت

همان‌طورکه از نام آن مشخص است، بیمه مسئولیت شامل مسئولیت بیمه‌گزار در برابر خسارات مالی و جانی به اشخاص ثالث می‌شود. قابل‌توجه اینکه، بیمه مسئولیت شامل پوشش آن دسته از خسارت‌هایی می‌شود که بر عهده بیمه‌گذار هستند. در یک تقسیم‌بندی کلی بیمه مسئولیت به 3 دسته قابل تقسیم است:

  • مسئولیت مدنی؛
  • مسئولیت قراردادی؛
  • مسئولیت متقابل.

در ادامه به انواع مختلف بیمه مسئولیت پرداخته شده است.

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی برگرفته از قانون مسئولیت مدنی است، با این تعریف که هرشخصی بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال کسی لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. بر همین اساس این بیمه مسئولیت برخی اعمال بیمه‌گزار را در برابر خسارت مالی و جانی که به اشخاص ثالث وارد می‌نماید را در قالب غرامت پوشش می‌دهدبه دلیل تفاوت‌های قابل توجه در ریسک‌های تحت پوشش، انواع مختلفی از این بیمه‌نامه توسعه یافته است که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

بیمه مسئولیت مدنی عمومی این بیمه‌نامه از افراد در برابر خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث (به فردی گفته می شود که هیچ‌گونه ارتباط کاری با بیمه‌گذار ندارد و در اثر فعالیت‌های بیمه‌گذار به‌صورت غیر عمد آسیب دیده است) حمایت می‌کند.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان   این بیمه یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای است که مسئولیت کارفرمایان را در قبال خسارات وارده به کارکنان و کارمندان به عهده می‌گیرد. به موجب این بیمه در صورت بروز حادثه‌ای، بیمه خسارت‌های مالی و جانی وارد شده را جبران می‌کند. در این بیمه کارکنان استخدامی، قراردادی، روزمزد و… تفاوتی ندارد و هر نوعی از کارمند یا کارگر، تحت پوشش این بیمه هستند. این بیمه می‌تواند دارای پوشش‌های اضافی از جمله مسئولیت در قبال اشخاص ثالث، مسئولیت در قبال کارکنان حین مأموریت و… باشد.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای  این نوع بیمه‌نامه ویژه مسئولیت صاحبان حرف در برابر اشخاص ثالث در حین انجام کار می‌باشد، از جمله مسئولیت کارفرما در قبال کارگر، بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان و غیره.

بیمه مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا   این بیمه‌نامه ویژه جبران خسارات جانی و مالی وارد شده به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث به علت استفاده از یک کالای غیرایمن یا آسیب دیده خاص می‌باشد. قابل‌توجه اینکه، بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا می‌تواند توسط فروشندگان و توزیع‌کنندگان نیز خریداری شود.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان    این بیمه یکی از انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی است و با هدف جبران خسارات جسمانی و یا روانی بیمار ناشی از قصور و یا غفلت پزشک و یا پیراپزشک ایجاد شده است.

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل‌ونقل  بر اساس ماده 388 قانون تجارت« متصدی حمل‌ونقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل اتفاق افتاده است. اعم از اینکه خود متصدی اقدام به حمل و نقل کرده باشد، یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور این کار کرده باشد. بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل، جبران این قبیل خسارات را پوشش می‌دهد.» بنابراین این بیمه‌نامه از انواع بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای است که موضوع آن مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل در برابر صاحبان یا ارسال‌کنندگان بار است.

بيمه مسئوليت مدنی سازندگان ساختمان در قبال اشخاص ثالث  این بیمه یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای است که به موجب آن خسارات مالی و جانی وارد شده به کارگران ساختمانی و یا اشخاص ثالث (به‌عنوان مثال، به علت فروریختن ساختمان در حال ساخت و آسیب به رهگذران و همسایگان) جبران می‌شود.

بيمه مسئوليت مدنی شرکت‌های مسافرتی  این بیمه نیز یکی از انواع بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای است و مختص جبران خسارت وارد شده به مسافران در سفر (به‌عنوان مثال، به علت بیماری، نقص عضو و فوت) می‌باشد. قابل‌توجه اینکه، بر اساس قانون مسئولیت مسافران بر عهده آژانس مسافرتی است.

بيمه مسئوليت مدنی آسانسور بیمه مسئولیت مدنی آسانسور شامل پوشش خسارات جانی و هرگونه خسارات پزشکی می‌شود. به هنگام خرید این بیمه‌نامه باید توجه داشت که اگر آسانسور به‌صورت دوره‌ای بازدید نشود، مسئولیت هرگونه آسیب جانی به عهده مالکان و مدیر ساختمان است.

بيمه مسئوليت مدنی مديران مجموعه‌های ورزشی  این بیمه نیز از نوع مسئولیت مدنی حرفه‌ای است. بر اساس این بیمه‌نامه در صورتی‌که ورزشکاران در حین فعالیت در یک مجموعه ورزشی دچار سانحه شوند، بیمه مسئولیت جبران خسارت را مطابق بیمه‌نامه بر عهده خواهد گرفت.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین این بیمه نیز از نوع مسئولیت حرفه‌ای است و شامل پوشش خسارت‌های جانی و مالی مالکان و ساکنین ساختمان، اشخاص ثالث و کارگران فعال در پروژه می‌شود. در این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه ‌و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین‌نامه‌‌های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد.

بیمه‌نامه مسئوليت مدنی ناشی از آتش‌سوزی  این بیمه، مسئولیت افراد در برابر هرگونه آتش‌سوزی، ترکیدگی لوله، انفجار و غیره را پوشش می‌دهد؛ البته در صورتی که مسئولیت حادثه بر عهده خریدار بیمه باشد.

بیمه‌نامه مسئوليت مدنی شهرداری  در این نوع بیمه خسارت‌های مرتبط با مسئولیت شهرداری در برابر خسارات مالی و جانی وارد شده به شهروندان به علت مواردی مانند افتادن درخت، عدم استفاده از شن در معابر برفی و غیره پوشش داده می‌شود.

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین‌آلات راه‌سازی، ساختمانی و کشاورزی این بیمه در محدوده اعلام شده برای پروژه، مسئولیت افراد را پوشش می‌دهد. علت محدودیت وضع شده این است که این گروه از ماشین آلات فاقد پلاک راهنمایی و رانندگی هستند و بنابراین حق تردد در خارج از سایت پروژه را ندارند.

بیمه مسئولیت مدنی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی این بیمه، مسئولیت دارندگان یا استفاده‌کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در برابر خسارات مالی و جانی وارد بر اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد. البته خسارت ایجاد شده باید در حوزه مسئولیت‌های بیمه‌گذار باشد.