بیمه شخص ثالث خودرو

آنچه بعنوان نکات بیمه ثالث در اینجا توضیح دادیم به شما کمک خواهد کرد، با مهم‌ترین موضوعات در بیمه ثالث خود آشنا شوید تا بنا بر شرایط بتوانید بهترین بهره را از آن ببرید.

نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث چه پیامدهایی دارد؟

  • چنانچه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو نباشید، پلیس می‌تواند خودروی شما را توقیف و به پارکینگ منتقل کند، به همراه جریمه به ازای هر روز؛
  • در صورت بروز حادثه، مسئولیت پرداخت تمام خسارات با شماست؛ و
  • خرید و فروش خودروهای بدون بیمه ممنوع است.

نکته مهم: در صورتی‌که راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد ولی خودرو دارای بیمه‌نامه باشد، شرکت بیمه خسارت تعیین شده را پرداخت خواهد کرد ولی مبلغ پرداختی را از مالک خودرو مقصر دریافت می‌کند.

 

دانستنی‌های بیمه شخص ثالث

بیمه‌ شخص ثالث از جمله بیمه‌نامه‌هایی است که داشتن آن برای تمام وسایل نقلیه موتوری و زمینی الزامی است. شخص ثالث شامل تمام افراد و اموالی می‌شود که به نحوی در حادثه رخ داده زیان مالی یا جانی دیده‌اند. این بیمه‌نامه دارای سه نوع پوشش است:

  • خسارت جانی؛
  • خسارت مالی؛ و
  • حوادث راننده.

در مورد خسارت‌ جانی، قوه قضائیه در پایان هر سال نرخ دیه را با توجه به تورم و شرایط اقتصادی اعلام می‌کند. خسارت جانی شامل هرنوع آسیب جسمی، نقص عضو یا حتی فوت می‌شود. مبلغ دیه اعلامی در هر سال معادل با سقف پرداخت خسارت جانی بیمه‌نامه ثالث در نظر گرفته می‌شود (دیه کامل یک نفر در ماه‌های حرام). در سال 1402 حداکثر مبلغ دیه برای ماه‌های حرام یک 1 میلیارد و 200 تومان و در سایر ماه‌ها 900 میلیون تومان تعیین شده است. بنابراین، به هنگام خرید بیمه‌نامه ثالث در بخش خسارت‌های جانی دو گزینه 1 میلیارد و 200 تومان و در سایر ماه‌ها 900 میلیون تومان وجود دارد. نکته مهم این است که شرکت بیمه مبلغ دیه اعلامی را بر اساس تعداد سرشنیان خودرو پرداخت می‌کند و  در صورتی که خسارت جانی بیش از تعداد افراد قید شده در کارت خودرو باشد، شرکت بیمه تعهدی در قبال پرداخت غرامت سرنشین‌های مازاد بر کارت خودرو ندارد. به عنوان مثال، اگر در کارت خودروی شما تعداد سرنشیان 5 نفر قید شده است شرکت بیمه تا سقف 6 میلیارد تومان خسارت جانی پرداخت خواهد کرد (دیه پنج نفر در ماه‌های حرام (1 میلیارد و 200 میلیون تومان)) و خسارت جانی سایر افراد را برعهده نخواهد گرفت. در اینگونه موارد مابقی خسارت توسط «صندوق تامین خسارات بدنی» بیمه مرکزی تامین خواهد شد. بر اساس آنچه مطرح شد، بیمه شخص ثالث در حالت پایه شامل آسیب‌های جانی وارده به راننده مقصر نمی‌شود. در اینگونه موارد نیاز است که پوشش «حوادث راننده» نیز به همراه بیمه‌نامه ثالث خریداری شود. بنابراین، پوشش بیمه‌نامه حوادث راننده فقط برای جبران خسارت‌های راننده استفاده می‌شود و در صورتی قابل استفاده است که راننده در زمان وقوع حادثه حالت طبیعی داشته باشد و دارای گواهینامه نیز باشد. همچنین راننده خاطی باید مالک قطعی خودرو نیز باشد.

در مورد خسارت‌های مالی، بیمه مرکزی حداکثر تعهد مالی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را در سال 1402 معادل 600 میلیون تومان اعلام کرده است. این رقم حداقل معادل با 2.5% نرخ دیه ماه حرام (30 میلیون تومان) و حداکثر 50% آن (600 میلیون تومان) در نظر گرفته می‌شود.  باید توجه داشت که رقم 600 میلیون تومان حداکثر سقف تعهدات مالی است و شرکت‌های بیمه می‌توانند بر حسب توانگری مالی خود حداکثر مبلغ را کمتر در نظر بگیرند (این موضوع در زمان خرید بیمه‌نامه تعیین می‌شود) در صورتی‌که مالک خودرو خواستار افزایش سقف تعهدات مالی باشد، می‌تواند برای پوشش مالی فراتر از حالت پایه اقدام به خرید «بیمه مازاد شخص ثالث» نماید. در صورتی که بیمه‌گذار پس از خرید بیمه‌نامه ثالث درخواست افزایش پوشش مالی را داشته باشد، پس از ارائه درخواست به بیمه‌گر و دریافت تاییدیه، الحاقیه خود را از شرکت بیمه دریافت خواهد کرد.

خسارت خودروهای لوکس یا نامتعارف

بر اساس قانون تمام خودروهایی که قیمت آنها از 50% مبلغ دیه بیشتر باشد «نامتعارف یا لوکس» در نظر گرفته می‌شوند. به دیگر سخن، تمام خودروهایی که در سال 1402 ارزش روز آنها بیش از 600 میلیون تومان باشد نامتعارف یا لوکس می‌باشد. به جهت وحدت رویه در خصوص نحوه محاسبه خسارت سالیانه، خودروی متعارف از سوی سندیکای بیمه‌گران ایران به شرکت‌های بیمه اعلام می‌گردد. نحوه محاسبه خسارت پرداختی به این خودروها به شرح ذیل است:

مبلغ خسارت وارد شده * قیمت روز خودروی متعارف/ ارزش روز حادثه خودروی نامتعارف آسیب‌دیده

مابه تفاوت خسارت پرداختی در خودروهای نامتعارف از طریق بیمه بدنه خودرو آسیب دیده قابل پرداخت خواهد بود. شایان ذکر است، در صورت وقوع تصادف، تا سقف 30 میلیون تومان  نیاز به ارائه کروکی نمی باشد.