بیمه باربری

دانستنی‌های بیمه باربری

بیمه‌نامه‌های باربری بر اساس سه متغیر محدوده تردد (داخلی، واردات، صادرات و ترانزیت)، نوع وسیله حمل، نوع پوشش بیمه‌ای و قرارداد خرید به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی انواع مختلف بیمه باربری پرد اخته شده است.

محدوده تردد

  • باربری وارداتی این بیمه‌نامه ویژه محموله‌هایی است که از کشورهای مختلف به مقصد ایران حمل می‌شوند؛
  • باربری صادراتی این بیمه‌نامه ویژه محموله‌هایی است که از مبداء ایران به کشورهای دیگر حمل می‌شوند؛
  • ترانزیت این بیمه‌نامه‌ها شامل محموله‌هایی می‌شود که مبداء و مقصد آنها کشورهایی به‌جز ایران است و صرفا از ایران عبور می‌کنند؛  و
  • باربری داخلی این بیمه‌نامه ویژه محمولاتی است که مبداء و مقصد آنها داخل کشور است.

انواع بیمه باربری براساس نوع وسیله حمل

انواع بیمه باربری بر اساس وسیله حمل کننده بار عبارتند از:

  • بیمه باربری دریایی در این نوع بیمه‌نامه معمولا وسیله حمل بار کشتی، لنج، یارج و غیره است و عمدتا محصولات وارداتی یا صادراتی حمل می‌شوند؛
  • بیمه باربری زمینی این بیمه‌نامه رایج‌ترین بیمه باربری مورد استفاده در کشور است که توسط کامیون، کشنده یا از طریق خطوط ریلی حمل می‌شوند و عمدتا برای حمل بارهای داخلی و ترانزیت استفاده می‌شود؛
  • بیمه باربری هوایی این بیمه‌نامه ریسک‌های ناشی از حمل هوایی کالاها را پوشش می‌دهد.

قابل‌توجه اینکه، نوع وسیله مورد استفاده متغیر بسیار مهمی در انتخاب نوع بیمه‌نامه باربری است و ممکن است موارد و خطرات تحت پوشش افزایش یا کاهش یابد. به‌عنوان مثال، در بیمه‌های باربری دریایی علاوه‌بر بیمه باربری، از بیمه کشتی نیز استفاده می‌شود.

نوع پوشش یا به اصطلاح کلوز بیمه‌نامه نیز در تعیین حق‌بیمه باربری بسیار حائز اهمیت است و به انواع کلوز A  و B و C و C به انضمام و Total loss تقسیم بندی می‌شود که کلوز A بیشترین حد پوشش و Total loss کمترین حد پوشش را برخوردار هستند.